Grintuss

Hasło przewodnie: ograniczyć infekcje dróg oddechowych u dzieci

  1. Unikać bardzo zatłoczonych miejsc.
  2. Unikać wystawiania ich na działanie dymu tytoniowego.
  3. Unikać naglych zmian temperatury ubierać dzieci warstwowo, wełniany sz alik, rękawiczki i czapka tylko w przypadku bardzo niskich temperatur.
  4. W przypadku kaszlu lub kichania, należy zasłaniać usta oraz nos chusteczka
  5. higieniczną i zawsze umyć dokładnie ręce przed dotknięciem dziecka.
  6. Należy zawsze przestrzegać odpowiedniego czasu rekonwalescencji w domu po infekcji dróg oddechowych.
Aboca Grintuss