Fitonasal Pediatric działa dzięki TANNISAL, kompleksowi molekularnemu zawierającemu taniny i halit, który współdziała z błoną śluzową nosa, pełniąc różne zadania:

  • DZIAŁANIE UDRAŻNIAJĄCE dzięki zbilansowanemu działaniu osmotycznemu, które ułatwia przenikanie wody z zablokowanych tkanek, nie podrażniając i nie wysuszając błony śluzowej;
  • DZIAŁANIE OCHRONNE błony śluzowej dzięki tworzeniu warstwy mukoadhezyjnej oraz działaniu antyoksydacyjnemu.

Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania.

Aboca