Grintuss

Fitonasal Pediatric działa dzięki TANNISAL kompleksowi molekularnemu zawierającemu taniny i halit, który współdziała z błoną śluzową nosa, pełniac różne zadania:

  • DZIAŁANIE UDRAZNIAJĄCE: dzięki zbilansowanemu działaniu osmotycznemu. które ułatwia przenikanie wody z zablokowanych tkanek nie podrażniając i nie wysusz ając błony śluzowej;
  • DZIAŁANIE OCHRONNE: błony śluzowej dzięki tworzeniu warstwy mukoadhezyjnej oraz działaniu antyoksydacyj nemu.
Aboca Grintuss